Distriktsrådsmødereferater

Distriktsrådsmøder afholdes typisk en gang om året, hvor gruppelederne og gruppeassistenter er inviteret med til et Distriktsstabsmøde